จิตแพทย์เตือน! ดูข่าวหดหู่ ระวัง Headline Stress Disorder

การติดตามเรื่องราวต่าง ๆ ที่หดหู่ อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพจิต เพราะเนื้อหาที่เผยแพร่ สร้างความเศร้า จนอาจทำให้เกิดภาวะ Headline Stress Disorder ได้ค่ะ

keyboard_arrow_up