Free vaccine ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี วันนี้ – ก.ค. 59

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 59 ที่ผ่านมาทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรงบประมาณ 350 ล้านบาท เป็นค่าวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้กับประชาชนฟรีทั่วประเทศ (Free vaccine) โดยเป็นวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่รวม 3 สายพันธุ์

keyboard_arrow_up