EF ทักษะสมอง ต้องสร้างให้ลูกมีภูมิต้านทานอุปสรรค

EF ทักษะสมอง คือหนึ่งในกระบวนการพัฒนาเลี้ยงลูกให้เท่าทันโลกในศตวรรษที่ 21 นี้ ซึ่งการจะส่งเสริมให้ลูกก้าวไปสู่ประตูแห่งการประสบความสำเร็จในชีวิตได้นั้น พ่อแม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงลูกแบบเดิมๆ ออกไป จะไม่มีการตีกรอบ จะไม่มีการบังคับ แต่จะให้อิสระกับลูกในการคิด แก้ปัญหา ตัดสินใจ ลงมือทำด้วยตัวเอง ซึ่งทั้งหมดนี้คือการเลี้ยงลูกแบบ EF

keyboard_arrow_up