หนาวนี้ระวัง! โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง อโตปิก เดอร์มาไททิส (ATOPIC DERMATITIS)

สำหรับผู้ที่มีผื่นแดงตามอาการข้างต้นนี้ อาจจะเป็นเพียงผื่นคันธรรมดา ผู้ที่มีโอกาสเป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง คือ มีประวัติว่าคนในครอบครัวเคยเป็น และจะเป็นซ้ำๆ กันในบริเวณเดิมของผิวหนัง แสดงอาการปีละหลายครั้ง และถ้าเป็นตามแขนหรือขา จะขึ้นทั้งสองข้างพร้อมๆ กัน (ผื่นคันธรรมดาขึ้นเฉพาะที่)

keyboard_arrow_up