หญิงมีครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ทำแท้งได้ ครม.เห็นชอบแก้กฎหมาย

ครม.เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาความผิดฐานทำให้แท้งลูก! แก้กฎหมายหญิงอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ทำแท้งได้ไม่มีความผิด

keyboard_arrow_up