TOP 5 อาการแม่ท้อง ที่พร้อมรับมือได้

เพราะการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ฮอร์โมนและการเติบโตของลูกน้อยในครรภ์ ต้องทำให้คุณแม่ท้องต้องเผชิญกับอาการต่างๆ แต่เชื่อไหมคะว่า ทุกอย่างป้องกัน หรือบรรเทาลงได้ด้วยฝีมือคุณแม่เอง เราจึงขอแนะนำ 5 อาการยอดฮิตที่คุณแม่ป้องกันและรับมือได้ เพื่อไม่ให้อาการรุนแรงหรือทำให้คุณแม่ไม่สบายจนส่งผลต่อสุขภาพได้

keyboard_arrow_up