“3” มากไปไหม

เด็กวัยก่อนเรียนไม่ค่อยยอม “แบ่ง” อะไรกับใคร ไม่ว่าจะเป็นขนม ของเล่น หรือแม้แต่ “เพื่อนสนิท”

keyboard_arrow_up