ลูกท้องเสีย ท้องร่วงหลังไข้ลด สาเหตุเกิดจากอะไร?

ถ้าลูกมักจะท้องร่วงหลังไข้ลด เป็นเพราะเหตุใด และควรดูแลอย่างไร (เช่น เรื่องอาหาร นม การให้ยา ฯลฯ)

keyboard_arrow_up