ลูกโตพอที่จะไปเล่นที่บ้านเพื่อนได้หรือยัง?

เมื่อลูกวัยนี้เริ่มเซ้าซี้ขอไปเล่นบ้านเพื่อนบ่อยขึ้น คุณเองก็ไม่ว่างไปเป็นเพื่อนทุกครั้ง แล้วเขาโตพอที่จะไปตามลำพังหรือยังนะ

keyboard_arrow_up