พัฒนาการด้านภาษา ส่งเสริมง่าย ทำได้ทุกครอบครัว

การส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาของลูกน้อย สามารถส่งเสริมได้ตั้งแต่เขายังเล็กๆ โดยเฉพาะเด็กในช่วง 6 ปีแรกซึ่งเด็กมีพัฒนาการทางด้านภาษาอย่างรวดเร็ว เด็กวัยนี้จะเรียนรู้ภาษาผ่านการปฏิสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้เลี้ยงดู โดยการฟัง มองดู สังเกต

keyboard_arrow_up