ใจดีกับเพื่อนหน่อยสิลูก

แม่ทุกคนอยากให้ลูกเป็นเด็กที่ใจดี รู้จักเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น แต่ถ้าได้ยินลูกพูดกับเพื่อนว่า ไม่เล่นกับหวาน จะเล่นกับแนน !Ž

keyboard_arrow_up