ยามาซาโตะ

ในวันที่ 5 พฤษภาคมของทุกปี ถือเป็นเทศกาลโคโดโมะโนะฮิ หรือ วันเด็กผู้ชายของญี่ปุ่น

keyboard_arrow_up