ส่องหลักสูตรการเรียน สาธิตธรรมศาสตร์ โรงเรียนในฝันของเด็กมัธยม

สาธิตธรรมศาสตร์ หรือ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนในเครือสาธิต ที่หลายๆบ้านสนใจ  School Visit วันนี้เราจึงไม่พลาดที่จะพาทุกคนมาเยี่ยมชมกัน สาธิตธรรมศาสตร์ เป็นโรงเรียนมัธยมที่ตั้งอยู่ภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัยให้เป็นหน่วยงานภายใน ภายใต้การกำกับของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่การพัฒนาทางวิชาการและหรือการประกอบสัมมาชีพ โดยพัฒนาให้นักเรียนค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง และสามารถจัดการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองตลอดชีวิต เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ ที่จะสร้างความสุขและการค้นหาตัวเองของเด็กๆ ในระบบนิเวศน์ที่ปลอดภัยและสนับสนุนให้เด็กๆทุกคนมีโอกาสในการเรียนที่เท่าเทียมกัน  ไม่เน้นการแข่งขันแต่เน้นการสร้างความร่วมมือในการทำงานเป็นทีม เพราะทุกคนมีศักยภาพที่จะเติบโตในแบบของตนเอง บรรยากาศภายโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   Design your own path เลือกเองเพื่อเรียนรู้ หลักสูตรของโรงเรียนได้รับการปรับใช้และพัฒนาอยู่ตลอด พร้อมกับเด็กๆ เพื่อให้ทันสมัยตามความเปลี่ยนแปลงของโลกและความรู้ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ตอบโจทย์กับผู้เรียนรู้ ที่โรงเรียน สาธิตธรรมศาสตร์ เด็กๆ ไม่ได้เป็นเพียงผู้รับความรู้เพียงผู้เดียวเท่านั้น พวกเขายังมีส่วนร่วมในการศึกษาของตนเอง เพราะการเรียนรู้จากการลงมือทำเป็นวิธีการศึกษาที่มีประสิทธิผลสูงสุด หลักสูตรจึงได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เด็กๆมีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและลงมือปฏิบัติครอบคลุมสาขาวิชาหลักและสาขาวิชาเลือก มัธยมต้น เน้นหลากหลาย เรียนวิชาหลัก วิชาเลือก และวิชาบูรณาการ (ครูออกแบบวิชาโดยเชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆเข้าด้วยกัน) ยิ่งเด็กๆได้สัมผัสความหลากหลาย เด็กๆจะค้นหาความชอบตัวเองได้ง่ายขึ้น […]

keyboard_arrow_up