เจาะลึก! แนวทางการเรียนการสอน โรงเรียนจิตตเมตต์ (ปฐมวัย) ให้เด็กๆ เรียนรู้ทักษะชีวิตพัฒนาตนเองอย่างมีความสุข

โรงเรียนจิตตเมตต์ (ปฐมวัย) โรงเรียนทางเลือกที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้มาใช้ชีวิต เรียนรู้ทักษะชีวิตและพัฒนาตนเองอย่างมีความสุข ปูพื้นฐานและทักษะชีวิต เพื่อให้เด็กเติบโตไปด้วยความพร้อม School Visit วันนี้จะพาทุกคนมาเจาะลึกถึงแนวทางการเรียนการสอนของโรงเรียน จิตตเมตต์ (ปฐมวัย ) โรงเรียนทางเลือกย่านตลิ่งชัน ที่หลาย ๆ คนคงรู้จักและได้ยินชื่อเสียงกันมาบ้างแล้ว โรงเรียนจิตตเมตต์เปิดทำการเรียนการสอนมากกว่า 24 ปี โดยก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ 2543  เป็นโรงเรียนที่มุ่งมั่นพัฒนาเด็กสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และเน้นพัฒนาทักษะชีวิต ให้เด็กเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติท่ามกลางธรรมชาติ และมองเห็นคุณค่าในตนเอง ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น เตรียมอนุบาล – อนุบาล 3  ตลอดระยะเวาลาที่ผ่านมา โรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนามาโดยตลอด ด้วยประสบการณ์ของความเป็นครู ผสมผสานกับความเป็นแม่ ทำให้โรงเรียนมองเห็นว่าการจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ หรือการเติบโตของเด็ก ๆ ในแต่ละคนนั้น มีปัจจัยอะไรบ้าง ที่เป็นเรื่องราวที่สำคัญ    บรรยากาศภายในและภายนอกอาคารเรียน ร่มรื่น อบอุ่นและสบายตา   เรียนรวม คละชั้น คละวัย คละอายุ โรงเรียนจิตตเมตต์ เริ่มเรียนคละอายุเมื่อปี พศ. […]

keyboard_arrow_up