ชวนดูหลักสูตร โรงเรียนฐานปัญญา โรงเรียนที่หวังปูรากฐานแห่งปัญญาให้กับเด็กในศตวรรษที่ 21

โรงเรียนฐานปัญญา โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งบนถนนกัลปพฤกษ์ กรุงเทพฯ ที่มีหลักสูตรครบพร้อมตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 บริหารงานด้วยปณิธานว่าต้องการบ่มเพาะเยาวชนให้มีจริยธรรมที่ดีและทักษะที่จำเป็นเพื่อก้าวสู่โลกแห่งอนาคตในศตวรรษที่ 21 ชวนดูหลักสูตร โรงเรียนฐานปัญญา โรงเรียนที่หวังปูรากฐานแห่งปัญญาให้กับเด็กในศตวรรษที่ 21 เสียงเพลงแอโรบิคตอนเช้าตรู่จากกิจกรรมหน้าเสาธง ทำให้เรารู้สึกคึกคักไปพร้อมๆ กับเด็กๆ ในโรงเรียนฐานปัญญา โรงเรียนที่ School Visit อยากชวนไปเยี่ยมชมหลักสูตรแบบบูรณาการเพื่อการเรียนรู้ที่ทั้งสนุกและมีเนื้อหาเข้มข้นในเวลาเดียวกัน โรงเรียนฐานปัญญา คือ โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งบนถนนกัลปพฤกษ์ กรุงเทพฯ ที่มีหลักสูตรครบพร้อมตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 บริหารงานด้วยปณิธานว่าต้องการบ่นเพาะเยาวชนให้มีจริยธรรมที่ดีและทักษะที่จำเป็นเพื่อก้าวสู่โลกแห่งอนาคตในศตวรรษที่ 21 ผู้ปกครองบางท่านอาจจะคิดว่า ถ้าอยากให้ลูกเก่งวิชาการ แน่นภาษา ลูกน้อยของเราคงจะต้องคร่ำเคร่งนั่งเรียนอยู่กับโต๊ะ ไม่สนุก ไม่มีสังคม แต่ที่โรงเรียนฐานปัญญา เขายืนยันว่าสามารถส่งเสริมเด็กๆ ทั้งด้านวิชาการ กิจกรรมเด่น และเรียนสนุก ไปพร้อมๆ กันได้ จนเป็นที่นิยมของคนในพื้นที่มากว่า 33 ปี  เด็กๆ ชั้นอนุบาลทำกิจกรรมหน้าเสาธงรวมกันทุกเช้า ซึ่งแต่ละวันจะมีกิจกรรมสนุกๆ เพื่อเริ่มต้นวันแต่งต่างกันไป เช่น แนะนำคำศัพท์ เต้นประกอบเพลง   […]

keyboard_arrow_up