อมรินทร์ อาสา ช่วยเหลือเด็กทารกที่ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ในโครงการ หนึ่งหัวใจ สู่ชีวิตใหม่

“อมรินทร์ อาสา” จัดทำโครงการ “หนึ่งหัวใจ สู่ชีวิตใหม่” กับ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เพื่อช่วยเหลือเด็กทารกที่ป่วยด้วย โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โรคหัวใจพิการขั้นวิกฤต

keyboard_arrow_up