เชิญชวนทุกครอบครัวเข้าถึงแพทย์ได้แสนง่าย ด้วย “RAMA Appointment”

เรื่องดีๆ ที่ต้องบอกต่อ! จากนี้ไปคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่จะไม่ต้องเหนื่อยกับการโทร.นัดแพทย์ หรือเลื่อนนัดหมายกับรพ.ของรัฐอีกต่อไป เพราะล่าสุดโรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดตัว แอปพลิเคชัน “RAMA Appointment” เพิ่มช่องทางการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ จะนัดแพทย์ เลื่อนนัด เตือนนัด หรือความรู้สุขภาพต่างๆ จะใช้ได้ง่ายด้วยปลายนิ้วแตะค่ะ ถือได้ว่า โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นโรงพยาบาลแรกของภาครัฐที่ร่วมกับ EGA หรือ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พัฒนาการช่องทางการสื่อสารกับประชาชนทั่วไป โดยใช้แอปพลิเคชั่น อำนวยความสะดวกดูรายการนัดหมายและขอเลื่อนนัดหมายได้ด้วยตนเอง สะดวกรวดเร็วได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านสมาร์ทโฟน โดยผู้ใช้งานทั่วไปที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกสามารถเข้าถึงข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาล เช่น ข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาล, RAMA Channel และข้อมูลอื่นๆ ส่วนผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิกแล้วสามารถดูรายการนัดหมายของตัวเอง แจ้งขอเลื่อนนัดหมายได้ ตลอดจนสามารถเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลได้อีกด้วย เช่น Username และ Password และในส่วนของเจ้าหน้าที่พยาบาล ก็สามารถทำการโต้ตอบการเลื่อนนัดหมายได้ เป็นต้น สำหรับขั้นตอนการเข้าใช้งานสำหรับผู้ใช้บริการที่มีประวัติเป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลรามาธิบดีและประชาชนทั่วไป สามารถสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการ โดยจะมีการยืนยันข้อมูลบุคคลกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฏร์ โดยใช้ข้อมูลสำหรับการตรวจสอบ ดังนี้ เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ชื่อ นามสกุล ชื่อบิดา และ […]

keyboard_arrow_up