ลูกทารกแขนงอ อันตรายหรือไม่?

ถ้าสังเกตเห็นว่าแขนของลูกวัยทารกมีลักษณะโค้งงอเล็กน้อย จะหายได้เองหรือไม่ และควรพาไปพบแพทย์เฉพาะทางไหม

keyboard_arrow_up