การเจริญเติบโตของลูก จากความรักของพ่อแม่

มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ระบุว่า ความมหัศจรรย์แห่งความรักของคุณพ่อ คุณแม่ ส่งผลให้ลูกเจริญเติบโตได้ดี นอกจากการเลี้ยงดูด้วยโภชนาการที่ดี ดูแล และเอาใจใส่เรื่องสุขภาพแล้ว ความรัก ความอบอุ่นจากคนเป็นพ่อ เป็นแม่ ก็ส่งผลยิ่งใหญ่มหาศาล โดยส่งผลต่อ การเจริญเติบโต ดังนี้

keyboard_arrow_up