สอนเด็กๆ ให้รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา


การเรียนรู้ของเด็กๆมักเกิดขึ้นจากการเฝ้าดูพฤติกรรมของผู้ใหญ่ ดังนั้นควรระลึกไว้เสมอว่าการกระทำใดๆของคุณอยู่ในสายตาของลูกตลอด

สอนลูกเตาะแตะให้เอาใจเขามาใส่ใจเรา

การรับรู้ความรู้สึกของคนอื่น เอาใจเขามาใส่ใจเรานั้นสำคัญ เพราะลูกเราไม่ได้อยู่เพียงคนเดียวบนโลกใบนี้ เขาต้องสื่อสารและใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นอีกมากมายในสังคม

มาทำความเข้าใจอารมณ์ของลูก 3-6 ปีกัน!

เด็กในวัยนี้สามารถจัดการอารมณ์ของตนเองได้ดีขึ้น เมื่อลูกเริ่มเข้าโรงเรียน ทักษะทางสังคมก็จะพัฒนาขึ้น มีอะไรบ้างนะ?

keyboard_arrow_up