ยาลิ่มเลือดอุดตัน เสี่ยงลูกพิการ

สำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ อาจเกิดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคลิ่มเลือดอุดตัน เพราะมีแนวโน้มที่เลือดจะเกิดการแข็งตัวได้ง่าย โดยเฉพาะช่วงไตรมาสที่ 3 หรือเดือนที่ 6 -9 ของช่วงตั้งครรภ์ เนื่องจากท้องและมดลูกเกิดการขยายตัวใหญ่ขึ้น เมื่อคุณแม่เป็นลิ่มเลือดอุดตันมักกิน ยาลิ่มเลือดอุดตัน

ปัญหา และการดูแล “เด็กคลอดก่อนกำหนด”

เด็กคลอดก่อนกำหนด เป็นภาวะที่คุณพ่อ คุณแม่ทุกคนไม่อยากพบเจอ ถ้าคุณแม่ตั้งครรภ์ และคลอดลูกน้อยก่อน 37 สัปดาห์ นั่นถือว่าคุณแม่มีภาวะคลอดก่อนกำหนด ซึ่งมีผลต่อสุขภาพลูกน้อย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และอาจทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ ตามมาอีกด้วย

keyboard_arrow_up