“ น้ำนมแม่ ” นั้นดีและแน่ที่สุดแล้ว

“ น้ำนมแม่ ” นั้นดีและแน่ที่สุดแล้ว คนส่วนใหญ่พอจะทราบอยู่แล้วว่านมแม่มีประโยชน์กับลูก แต่ พญ.ปวินทรา หะริณสุต สมนึก กุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จะมาบอกเล่ามากขึ้น ในแง่ของทางการแพทย์ว่า นมแม่สําคัญอย่างไร ทําไมถึงต้องมีการรณรงค์ให้นมแม่กันมากมายทั่วโลก อย่างเช่น องค์การอนามัยโลก กําหนดไว้ว่า ควรให้นมแม่อย่างน้อย6เดือนในขณะที่ American Academy of Pediatrics แนะนําว่าควรให้นมแม่อย่างน้อย1ปี แต่โดยทั่วไปคือ ให้นมแม่จนกว่าลูกจะมีน้ำหนักตัว 4เท่า ของแรกคลอด เช่น แรกคลอดมีน้ำหนัก 3 กิโลกรัม 4 เท่าก็คือ 12 กิโลกรัม ซึ่งเฉลี่ยแล้วเท่ากับอายุ 2 ขวบ

ขอเถอะค่ะ อยากให้มี มุมนมแม่ ในที่ทำงาน บ้าง

ขอเถอะค่ะ อยากให้มี มุมนมแม่ ในที่ทำงาน บ้าง ปัญหาใหญ่ที่สุดของคุณแม่เวิร์คกิ้ง มัม ที่ทำงานนอกบ้านต้องพบเจอ คือ ความยากลำบากในการให้นมลูก เพราะถึงแม้ว่าจะมีการรณรงค์ให้ลูกทุกคนควรได้กินนมแม่ ในช่วง 6 เดือนแรก แต่ด้วยปัจจัยอะไรหลายๆ อย่างทำให้คุณแม่หลายคนต้องล้มพับโครงการนี้ไป และได้แต่โทษตัวเองว่าฉันเป็นแม่ที่ไม่ได้เรื่องเอาเสียเลย เพียงเพราะไม่มีมุมนมแม่ในที่ทำงาน

keyboard_arrow_up