พาลูกเข้านอนไว มีชัยไปกว่าครึ่ง

ศูนย์การแพทย์เพื่อการรักษาการนอนแห่งสหรัฐอเมริการะบุว่า การสร้างลักษณะนิสัยการนอนที่ดีให้เด็กได้แก่ การเข้านอนเวลาเดิมเป็นประจำ และเข้านอนก่อนสามทุ่มจะเป็นผลดีอย่างมาก

keyboard_arrow_up