“ปลูกฝังลูกให้อดทน” ควรทำให้เป็นวิถีชีวิต เริ่มได้ตั้งแต่ทารก

การ “ปลูกฝังให้ลูกอดทน” เป็นวิธีที่จะทำให้ลูกเจนอัลฟ่าอยู่รอดได้อย่างมีความสุขในโลกที่สับสนวุ่นวายใบนี้ เริ่มทำได้ตั้งแต่ลูกยังเป็นทารกเลยเชียวค่ะ

เลี้ยงลูกให้อดทน-แกร่ง-อึด สร้างสุดยอดเด็กเก่งในยุคดิจิทัล

ทำอย่างไร? ให้ลูกเก่ง แกร่ง มีทักษะรู้คิด และจิตสำนึกที่ดีทั้งต่อตนเองและสังคม “วันนี้เด็กเก่งอย่างเดียว ไม่ใช่คำตอบของสุดยอดเด็กอีกต่อไป คำตอบที่ถูกต้องของสุดยอดเด็ก คือ เด็กต้องแกร่ง รู้เท่าทัน เป็นคนดีที่เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในสังคม และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ดังนั้นสังคมไทยจึงต้องการเด็กที่มีพลังอึดอดทน รู้เท่าทัน มีทักษะรู้คิด และมีจิตสำนึกที่ดี เป็นเด็กดีที่อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข”  คุณหมอสุริยเดว ทรีปาตี  ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวกล่าวเปิดประเด็น  เพื่อชี้ถึงคุณสมบัติของสุดยอดเด็กไทยในยุคดิจิทัลที่ควรจะต้องมี ทั้งความเก่ง แกร่ง มีทักษะรู้คิด และจิตสำนึกที่ดี เพื่อเป็นแนวทางให้คุณพ่อคุณแม่สร้างลูกให้มีคุณภาพครบถ้วน รู้เท่าทันเทคโนโลยี  เพื่อให้พ่อแม่ปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีและพลังอึดอดทนให้กับลูกน้อยทุกคนค่ะ เทคโนโลยีช่วยลูกสบายในวันนี้ แต่จะลำบากในวันหน้า “คนเก่งแต่เห็นแก่ตัวมีเยอะ จบด็อกเตอร์แต่ไม่คิดจะทำประโยชน์ให้ส่วนรวมก็มีเยอะ เราไม่ได้ต้องการแบบนั้น หมอเชื่อว่าสังคมไทยก็ไม่ต้องการแบบนั้น” การเป็นสุดยอดเด็ก ต้องรู้จักในการเอาชนะกับปัญหาและอุปสรรค มีความพร้อมที่จะเผชิญกับความยากลำบากขั้นพื้นฐาน ซึ่งการเลี้ยงลูกในยุคสมัยที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยี หากเด็กไม่ได้มีทักษะการเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติ ไม่เคยเจอกับปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ  การทำให้ลูกเป็นสุดยอดเด็กก็จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้  เพราะเทคโนโลยีส่วนใหญ่ไม่ได้ตอบจิตสำนึก ไม่มีพื้นที่ฝึกความแข็งแกร่งให้ลูก สมัยก่อนไม่มีเทคโนโลยี  วิถีชีวิตของผู้คนจะต้องผ่านความยากลำบากขั้นพื้นฐาน  เพราะไม่มีรีโมตคอนโทรล  ไม่มีเครดิตการ์ด  ไม่มีไลน์หรือเฟซบุ๊คที่ให้เราติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศได้ในพริบตา  วิถีชีวิตของคนในยุคสมัยนั้นคือวิถีแห่งความอดทน  รู้จักอดกลั้น  รู้จักรอคอย  จึงมีพลังอึดเยอะ  แต่เด็กในทุกวันนี้ถูกเลี้ยงอย่างสะดวกสบาย  พลังเหล่านี้จึงหายหมด  […]

keyboard_arrow_up