สัญญาณบอก ลูกเป็นวัยเตาะแตะแล้ว

สัญญาณหนึ่งที่บอกว่าลูกกำลังเข้าสู่วัยเตาะแตะ คือ เขาจะสนใจทุกอย่างรอบตัว

keyboard_arrow_up