Reye’s syndrome เด็กป่วยจากเชื้อไวรัส อาจเสียชีวิตได้เพราะอวัยวะล้มเหลว!

Reye’s syndrome เป็นโรคร้ายแรงที่มักเกิดกับเด็กเล็กมีอัตราการเสียชีวิตและพิการสูงถึง 80% หากลูกป่วยอีสุกอีใส หรือ ไข้หวัดใหญ่ พ่อแม่ต้องระวังการใช้ยาที่ช่วยบรรเทาอาการไข้และปวดศรีษะเป็นพิเศษ

keyboard_arrow_up