โรคต่อมไร้ท่อในเด็ก มีอะไรบ้าง?

ต่อมไร้ท่อกระจายอยู่ทั่วร่างกาย เช่น ต่อมไทรอยด์ ต่อมใต้สมอง หากต่อมไร้ท่อทำงานผิดปกติก็จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของลูกซึ่ง โรคต่อมไร้ท่อในเด็ก มีดังนี้ค่ะ

keyboard_arrow_up