ลูกอนุบาลเปลี่ยนใจไปมา ไหวไหมเนี่ย!

ลูกวัยอนุบาลเข้าใจแค่ “ฉันเลือกเองได้” ที่เขายังไม่เข้าใจคือ เมื่อได้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้ว ก็จะไม่ได้อีกอย่าง แล้วจะทำอย่างไรไม่ให้ลูกเปลี่ยนใจดีล่ะ?

keyboard_arrow_up