กลุ่ม 14 โรคยกเว้นที่ไม่สามารถเบิกประกันสังคมได้

 มีคุณพ่อคุณแม่หลายคนวัยทำงานที่เป็นพนักงานกินเงินเดือน รวมไปถึงผู้ที่ไม่มีครอบครัว กว่า 9 ล้านคนทั่วประเทศ ที่ต้องจ่ายเงินสมทบให้กับสำนักงานประกันสังคม 5% ของเงินเดือน เพื่อแลกกับการได้รับสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์

ประกันสังคม เปลี่ยนวิธีเบิกค่าทำฟัน ปีละไม่เกิน 600 บาท

เป็นเรื่องล่าสุดที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ใช้สิทธิ์เบิกค่าทำฟันกับประกันสังคมควรทราบ เนื่องจากในอดีตที่การเบิกค่าทำฟัน 600 บาทต่อปี แต่เป็นการเบิกได้แค่ครั้งละ 300 บาท 2 ครั้ง ล่าสุด พ.ต.ต.หญิงรมยง สุรกิจบรรหาร รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เห็นชอบตามที่คณะกรรมการการแพทย์ของ สปส. ที่เสนอว่าให้เบิกได้ 600 บาทในครั้งเดียวต่อปีก็ได้ หรือจะแยกเบิกเป็น 2 ครั้ง แต่ต้องไม่เกิน 300 บาทต่อปี การปรับเปลี่ยนครั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกันตนเบิกจ่ายได้ยืดหยุ่นมากขึ้น เพราะากแต่ก่อนมีผู้ร้องเรียนว่าไม่คุ้มกับเวลาและค่าเดินทาง ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในเดือนมีนาคมนี้

keyboard_arrow_up