เด็กเลี้ยงง่าย อาจเป็นหนึ่งในอาการของออทิสติก

ออทิสติก คือความบกพร่องทางสังคมที่มักเกิดในวัยเด็ก มีปัญหาด้านการสื่อสาร และการคบเพื่อน มีความบกพร่องทางการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น

keyboard_arrow_up