ภูฏานเผยแพร่พระรูปปฏิทิน เจ้าชายน้อย “จิกมี นัมเกล วังชุก” กันยายน 2016

เจ้าชาย จิกมี นัมเกล วังชุก ประสูติเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา และทรงได้รับการตั้งพระนามอย่างเป็นทางการว่า “เจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก” เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2559 ณ ป้อมภูนาคา (Punakha Dzong) อันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของ ซับดรุง งาวัง นัมเกล พระลามะทิเบตที่ชาวภูฏานเคารพนับถือ

keyboard_arrow_up