ลูกไม่ยอมเคี้ยว กลืนจนอาหารติดคอ จะแก้ไขอย่างไร?

ลูกน้อยบางคนเคยมีประสบการณ์การกินอาหารที่แข็งครั้งแรกแล้วทำไม่สำเร็จ แล้วอาเจียนหรือจุกในคอ ทำให้เป็นประสบการณ์ไม่ดี มาฝึกให้ลูกเลิกกลัวการเคี้ยวอาหารเป็นชิ้นกันดีกว่า

keyboard_arrow_up