สอนเด็กๆ ให้รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา


การเรียนรู้ของเด็กๆมักเกิดขึ้นจากการเฝ้าดูพฤติกรรมของผู้ใหญ่ ดังนั้นควรระลึกไว้เสมอว่าการกระทำใดๆของคุณอยู่ในสายตาของลูกตลอด

keyboard_arrow_up