ห่อตัวลูกไม่ถูกวิธี ทำ “ข้อสะโพกผิดปกติ” ได้

การห่อตัวลูกให้เหมือนดักแด้น้อยจะช่วยให้ทารกรู้สึกอบอุ่นคล้ายยังอยู่ในท้องแม่อันคุ้นเคย อีกทั้งเป็นเสมือนการปลอบโยน และเป็นการช่วยกล่อมหลับได้ในคราวเดียวกัน

keyboard_arrow_up