ลูกยิ่งโต ยิ่งต้องให้กำลังใจ

ลูกยิ่งโต กำลังใจหรือแรงเสริมทางบวกยิ่งเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะผลักดันให้เขาทำสิ่งดีๆ ทำนิสัยน่ารัก มากกว่าการเน้นกฎระเบียบข้อบังคับและบทลงโทษ

keyboard_arrow_up