เขาหมดโอกาสได้เป็นพ่อ

แม่เลี้ยงเดี่ยวหรือSingle Mom เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดในสังคมไทยไม่นานนี่เอง แต่เดิมเกิดเพราะความจำเป็นจากการหย่าร้าง หรือสามีตาย แต่ปัจจุบันการเลือกเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ถือว่าเป็นสิทธิอันชอบธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย งานวิจัยพบว่า หากแม่มีสุขภาพกายใจแข็งแรง มุ่งมั่น ที่จะเลี้ยงดูลูก ลูกที่เกิดมาจะมีพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ ประสบความสำเร็จในชีวิต ไม่ต่างจากลูกที่มีครบทั้งพ่อและแม่

keyboard_arrow_up