ทำ “หน้าที่พ่อแม่” ให้ดีที่สุด หยุดกังวลเกินเหตุจนบั่นทอนจิตใจตน

ว่าด้วยเรื่อง “หน้าที่พ่อแม่” พ่อแม่บางท่านอาจทุ่มเทให้ลูกมาก จนกังวลเกินเหตุ ก่อให้เกิดความคิดด้านลบไม่รู้จบ กังวลแม้แต่ปัญหาของลูกที่เด็กอื่นก็เป็น

keyboard_arrow_up