วัย 3-5 ยึดโยงตนเองสู่การเป็นส่วนหนึ่งของสังคม


ควรอธิบายให้ลูกฟังด้วยเหตุผลซึ่งพฤติกรรมที่แสดงถึงการยึดโยงตนเองเป็นศูนย์กลางนี้จะค่อยๆ ลดน้อยลง

keyboard_arrow_up