ทำอย่างไรเมื่อ ป่วยคนละที่กับ สิทธิประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล เบิกได้?

ทำอย่างไร? เมื่อต้องไปทำงานต่างถิ่น แล้วป่วย!!คนละที่กับ สิทธิประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล จะเบิกได้หรือไม่?

keyboard_arrow_up