นี่คือ หน้าที่สามีที่ดี 5 ประการ และ ลักษณะ สามี 7 ประเภท ที่พระพุทธองค์ทรงจำแนกไว้

หน้าที่สามีที่ดี และการเป็นพ่อที่ดี ต้องอาศัยความรับผิดชอบและความอดทนอย่างมาก ซึ่งผู้หญิงหลาย ๆ คน ต่างก็มองหาคุณสมบัติดังกล่าวในตัวชายอันเป็นที่รัก!

keyboard_arrow_up