สอนลูก เรียนรู้เรื่อง ” แต่ละวันใน 1 สัปดาห์ “

เรื่องวันทั้งเจ็ดในหนึ่งสัปดาห์เป็นเรื่องที่เด็กๆ ควรได้เรียนรู้ เพราะเป็นบันไดให้เด็กๆ เข้าใจความแตกต่างของวันต่างๆ เช่น วันอาทิตย์ได้ไปเที่ยวกับพ่อ ส่วนวันจันทร์ต้องไปโรงเรียนแล้วนะ

keyboard_arrow_up