เห็นนิสัยเบบี๋ชัดขึ้นช่วง 9 เดือน

ถึงจะยังสร้างความคุ้นเคยกับลูกได้ไม่ถึงปี แต่ทารกน้อยในวัยเกือบ 9 เดือนก็คงมีปฏิกริยา การแสดงออกทางอารมณ์ และพฤติกรรมต่างๆ ตามพื้นอารมณ์ของเขาแล้ว   ฉะนั้นถึงไม่ตั้งใจจะเปรียบเทียบ แต่คุณและสมาชิกในครอบครัวก็น่าจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ลูกน้อยของคุณเป็นเด็กที่มีพื้นอารมณ์ต่างไปจากเด็กลูกของคนข้างบ้านหรือเด็กคนอื่นๆ ซึ่งเป็นเด็กวัยเดียวกัน       จุดสังเกตนิสัยเจ้าตัวเล็ก   มีงานวิจัยเกี่ยวกับลักษณะนิสัยตามพื้นอารมณ์ของทารกที่น่าสนใจ และเป็นงานที่จุดประกายให้เกิดงานวิจัยต่อๆ มา ที่ศึกษาเกี่ยวกับนิสัยของทารก เพราะเป็นการเก็บข้อมูลของทารกจำนวน 141 คนต่อเนื่องนานเป็นสิบๆ ปี โดยเริ่มต้นเก็บข้อมูลตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 1950 นักวิจัยได้สัมภาษณ์พ่อแม่หลังทารกลืมตาดูโลกได้ไม่นาน เป็นคำถามเกี่ยวกับปฏิกิริยาของลูกน้อยเมื่อทำกิจกรรมต่างๆ เช่น อาบน้ำครั้งแรก ผ้าอ้อมที่เปียกฉี่ เมื่อกินอาหารตามวัยคำแรก เป็นต้น   จากนั้นก็ยังติดตามสอบถามเช่นนี้ไปอีกเป็นสิบๆ ปี และเมื่อเด็กๆ กลุ่มนี้เติบโตขึ้น นักวิจัยก็ได้สัมภาษณ์ครูและทดสอบเด็กๆ เพิ่มเติมด้วย   ผลสรุปจากงานวิจัยต่างๆ ที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับนิสัยของทารก ชี้ให้เห็นว่าทารกจะมีลักษณะนิสัยตามพื้นอารมณ์อยู่ 9 แบบ โดยดูจาก…   • ระดับการเคลื่อนไหว : ทารกมีการเคลื่อนไหวร่างกายมาก ไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวร่างกาย หรือมีการเคลื่อนไหวร่างกายในระดับปานกลาง […]

keyboard_arrow_up