ลูกเท้าบิดผิดรูปเรียก “เท้าปุก เท้าแป” คืออะไร รักษาได้หรือไม่

โรค เท้าปุก เท้าแป เป็นความผิดปกติของเท้าที่เป็นตั้งแต่กำเนิดประเภทหนึ่ง หากไม่ได้รับการแก้ไขอาจนำมาซึ่งความพิการที่ทุกข์ทรมานได้

keyboard_arrow_up