สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 พระราชทานพระรูป “พระองค์ที” ในพระอิริยาบถต่างๆ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 พระราชทานพระรูป พระองค์ที เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2560 ให้ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

keyboard_arrow_up