มติเห็นชอบ เพิ่ม 3 วัคซีนใหม่ เข้าสู่แผนคุ้มกันโรค

เพราะตระหนึกถึงสุขภาพของคนไทย กรมควบคุมโรคจึงมีมติเพิ่ม วัคซีนใหม่ เข้าสู่แผนคุ้มกันโรค

keyboard_arrow_up