ช่วยลูกปีนป่ายอย่างปลอดภัย

การปีนป่ายเป็นขั้นหนึ่งของพัฒนาการที่สำคัญ เป็นบันไดเชื่อมไปถึงการพัฒนาทักษะอื่น เช่น การก้าวเดิน ช่วงนี้นอกจากพ่อแม่อาจต้องให้ลูกอยู่ในสายตาแล้ว ยังต้องเตรียมบ้านให้ปลอดภัยด้วย

keyboard_arrow_up