ไขข้อสงสัย ลงทะเบียนกลุ่มเปราะบาง ให้ลูกต้องทำอย่างไร?

มาตรการเยียวยาสำหรับกลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท ลงทะเบียนกลุ่มเปราะบาง ต้องทำอย่างไร ไม่เคยลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดไว้ จะสามารถลงทะเบียนได้อยู่หรือไม่

keyboard_arrow_up