ศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ผู้ได้รับรางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2558

บุคคลที่ได้รับ รางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ครั้งที่ 12 ประจำปีพุทธศักราช 2558 ได้แก่ ศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ประธานอำนวยการจัดทำสารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ ผู้ริเริ่มก่อตั้งสถาบันทักษิณคดีศึกษาและพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา

keyboard_arrow_up