เคล็ดลับ ปราบอาการเจ็บของลูกหลังฉีดวัคซีน

เด็กแต่ละคนมีระดับความเจ็บปวดจากการฉีดวัคซีนที่แตกต่างกัน เพราะความเจ็บปวดนั้นขึ้นอยู่กับวัคซีนที่ได้รับ ยาบางชนิดทำให้ลูกปวดบวมบริเวณที่ฉีด “หลังฉีดวัคซีน”

keyboard_arrow_up