รับมืออย่างไร? เมื่อลูกติด “กลาก เกลื้อน” มาจากโรงเรียน

โรค ”กลาก เกลื้อน” นี้มีความคล้ายกันอยู่บ้าง แต่หากรักษาผิดวีธีจะทำให้สูญเสียความสวยงามและก่อให้เกิดความรำคาญ คันเวลาเหงื่อออก เมื่อหายแล้วสามารถเกิดขึ้นใหม่ซ้ำได้อีก จึงต้องอาศัยการรักษาความสะอาดอย่างมาก และไม่ควซื้อยามารับประทานเอง

keyboard_arrow_up